Regulamin

Regulamin mojego blogu – blogowisko.com.pl

1/Blog nie jest ukierunkowany na jeden określony temat.

2/Wpisy mam prawo dokonywać tylko ja – Joanna

3/Komentarze można dodawać tylko po zarejestrowaniu konta. Rejestracja polega na podaniu Nick’a oraz adresu e-mail. Musi to być aktywny adres, bo zwrotnie zostanie automatycznie wysłany link do pierwszej rejestracji, gdzie należy ustawić swoje hasło.

4/Za treść komentarzy odpowiada ich autor. W przypadku, jeżeli będzie on naruszał obowiązujące normy, to na wniosek odpowiednich organów dane piszącego zostaną przekazane tym organom.

5/Nie toleruje chamstwa i bezczelnego spamu. Nie podoba Ci się mój blog, nie masz obowiązku go czytać. Pamiętaj, że inni też mają uczucia, dlatego jeżeli piszesz komentarz, nawet krytyczny, to niech to będzie z zachowaniem kultury osobistej i odrobiny taktu.

6/Zastrzegam sobie możliwość edytowania, jak również usuwania komentarzy. W przypadku, gdy stwierdzę, że dana osoba naruszyła pkt.4 to usuwam konto bez ostrzeżenia.

7/W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Praw Autorskich i im pokrewnych. W przypadku sporów, sądem właściwym do ich rozstrzygania, jest Sąd miejscowy dla administratora witryny.

8/Wszelkie treści publikowane na niniejszym blogu (za wyjątkiem komentarzy) są mojego autorstwa i jako takie podlegają ochronie prawnej z tytułu praw autorskich i pokrewnych im praw. Zabranie się kopiowania, publikowania w całości bądź części treści zawartych na blogu bez pisemnego zezwolenia administracji witryny